เขาหูก หรือตะกอ/ตระกอ
    คือส่วนที่ใช้สอดด้ายเป็นด้ายยืน และแบ่งด้ายยืน
ออก เป็นหมู่ๆ ตามต้องการเพื่อที่จะพุ่งกระสวยเข้า
หากันได้สะดวก เขาหูกมีอยู่ 2 อัน แต่ละอันเวลาสอด
ด้ายต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่ง ที่เขาหูก
จะมีเชือกผูกแขวนไว้กับด้านบนโดยผูกเชือกเส้นเดียว
สามารถจะเลื่อนไปมาได้ส่วนล่างผูกเชือกติดกับคาน
เหยียบหรือตีนเหยียบไว้เพื่อเวลา ต้องการดึงด้าย
ให้เป็นช่องก็ใช้เท้าเหยียบคานเหยียบนี้คานเหยียบจะเป็น
ตัวดึงเขาหูกให้เลื่อนขึ้นลง

 

กระสวย
    คือไม้ที่เป็นรูปเรียวตรงปลายทั้งสองข้าง ตรงกลาง
ใหญ่ และมีร่องสำหรับ ใส่หลอดด้ายพุ่ง ผูกโยง
ใช้สำหรับพุ่งสอดไปในช่องด้ายยืนระหว่างการทอผ้า
หลังจากที่ช่างทอเหยียบคาน เหยียบให้เขาหูกแยก
เส้นด้ายยืนแล้ว